OBCHODNÍ PODMÍNKY


Obecná ustanovení
1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) jsou v souladu s obecnými platnými právními předpisy SR a upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím, uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.lacnenotebooky.cz a kamenného prodeje zboží a to ve věcech neupravených zákonem. Vztahy mezi právnickými osobami se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (zák. Č 513/1991 Sb.)

 

1.2 Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

 


1.3 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznamu objednaného zboží z nabídky obchodu a celková cena objednávky, zpracovaná systémem obchodu a následné zaslána kurýrní nebo poštovní službou na dodací adresu kupujícího.

 

1.4 Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

 

 

2. Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

 

2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitosti požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.

 

2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy a jsou považovány za závazné z obou zúčastněných stran.

 

2.3 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

 

2.4 Prodávající akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží kupujícímu.

 

2.5 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) Především při ceně vyšší než 2600 CZK , žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, prodávající považuje objednávku za neplatnou.

 

2.6 V případě objednání zboží, které je třeba objednat, může být zákazníkovi účtována záloha po vzájemné dohodě. Vystavením zálohové faktury nevzniká kupní smlouva. V tomto případě při stornování objednávky nebude zákazníkovi již zaplacená záloha vrácena.

 

2.7 Prodávající může při ceně objednávky vyšší než 2600 CZK požadovat od kupujícího platbu předem - uhrazení zálohové faktury převodním příkazem dle platebních instrukcí uvedených na zálohové faktuře, resp. přímým vkladem na účet prodávajícího pokud se prodávající a kupující nedohodnou příhodným způsobem jinak.

 

2.8 Pokud je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka se v takovém případě řídí touto smlouvou pokud to podmínky elektronického obchodu dovolují.

 

2.9 Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání (po 24 hodinové době prodávající začne objednávku vyřizovat). Kupující může objednávku stornovat e-mailem na adrese lacnenotebooky@lacnenotebooky.cz

 

2.10 Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky a / nebo e-mailem. V případě převodu na bankovní učet platba bude vrácena.

 

2.11 V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 14 dnů od zrušení objednávky bezhotovostním převodem na jím určený účet nebo pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

 

2.12 K vlastnímu uzavření kupní smlouvy dochází převzetím zboží kupujícím. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží ve smyslu § 7 zákona č. 102/2014 CFU V případě odstoupení od smlouvy, kupující musí zaslat produkt do našeho servisního oddělení a to podle instrukcí uvedených v sekcí reklamace (odkaz - https://lacnenotebooky.eu/info/). Zakoupené zboží, který musí být v původním obalu, kompletní a nepoškozené s dokladem o koupi, záručním listem a návodem k použití. Nemůže nést známky nepřiměřeného nebo nadměrného používání. Pokud obsahuje spotřební materiál, tento nemůže být rozbalený. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím a v původním obalu.

 

2.13 U zařízení s předinstalovaným softwarem musí být zařízení a software uvedeny do továrních nastavení (základních nastavení). V případě, že produkt nebude vrácen v tovární nastavení, bude účtován storno poplatek ve výši 500 CZK.

 

2.14 V případě, že bude vrácené zboží nekompletní, používaný či poškozený, prodávající může vrácenou cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze budou vráceny kupujícímu spotřebiteli do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

 

2.15 Prodávající není povinen po uplynutí zákonem stanové lhůty 14 kalendářních dnů (zákon č. 102/2014 Sb ..) přijmout odstoupení od smlouvy nebo přijmout nevyčištěný nebo jinak znečištěné zboží neodpovídající hygienickým standardem.

 

2.16 Právo odstoupit od smlouvy se nevztahuje na kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, které spotřebitel rozbalil a také zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit podle § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb ..

 

2.17 Prodávající se zavazuje převzít zboží a vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu nebo zálohu v zákonné lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze po vzájemné dohodě na kupujícím písemně uvedený účet.

 

2.18 Zákazník si své právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit do 14 dnů ode dne doručení zboží, podle instrukcí v sekci reklamace: https://lacnenotebooky.cz/info/vraceni-zbozi/. Produkt je třeba zaslat do našeho servisního oddělení podle instrukcí uvedených v sekcí reklamace (odkaz - https://lacnenotebooky.cz/info/vraceni-zbozi/) Telefonicky a / nebo zasláním krátké textové zprávy (SMS) právo na odstoupení od smlouvy uplatnit nelze . Zákazník je po zaslání žádosti povinen ověřit přijetí žádosti.

 

Pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy může spotřebitel použít následující dokument: formulář - odstoupení od smlouvy

 

 

3. Dodací podmínky a termíny

 

3.1 Místem plnění smlouvy se rozumí bydliště (sídlo), nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu nebo ve formuláři objednávky. Zboží bude dodáno prodávajícím s využitím služeb třetích subjektů (kurérska služba a jiné doručovací způsoby), nebo dodá zboží vlastními prostředky, resp. na základě dohody s kupujícím (možnost výběru při zadávání objednávky) bude zboží připraveno u prodávajícího, kde si ho kupující převezme do 7 dní.

 

3.2 Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně poště nebo prvnímu dopravci k přepravě ke kupujícímu.

 

3.3 Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.

 

3.4 Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době (tj zpravidla nejpozději do 4 pracovních dní) po potvrzení elektronické objednávky. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, po zvláštním dohodnutí obou stran. Nedodání zboží do určeného termínu opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

 

3.5 Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech, s výjimkou případů pokud z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky.

 

3.6 Doprava je zajištěna prostřednictvím rozvozu (pouze pro dané lokality uvedené v sekci "doprava"), kurýrní společnosti PPL.

 

3.7 Prodávající není povinen vrátit zálohu poskytnutou na nákup zboží, pokud je objednané zboží již na skladě, nebo v expedici z našeho skladu.

 

3.8 Cena dopravy a dodací doba: https://lacnenotebooky.cz/info/doprava-a-ceny/

 

 

4. Kupní cena a možnosti platby

 

4.1 Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. V ceně jsou započítány veškeré poplatky (recyklační poplatek, autorský poplatek). Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

 

4.2 Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží (na dobírku, od kurýra, na výdejním místě) případně v termínu uvedeném na zálohové faktuře nebo při zaslání objednávky.

 

4.3 Pokud je cena zboží hrazena prostřednictvím elektronického platebního styku, je zboží expedováno přednostně po připsání celkové ceny včetně DPH ve prospěch účtu prodávajícího.

 

4.4 Prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího platbu předem (nastavením systému obchodu), především při takových objednávkách jak je uvedeno v čl. 2 odst. 7 těchto podmínek.

 

4.5 V případě odmítnutí zaplatit objednávku předem prodávajícímu, prodávající považuje objednávku za neplatnou.

 

4.6 Kupující si může zvolit jeden z následujících způsobů úhrady kupní ceny:


• dobírkou v hotovosti při převzetí zboží od kurýra
• převodem na bankovní účet

 

5. Záruka, reklamace, doklady

 

5.1 Prodávající spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují, to znamená: Fakturu, která slouží jako dodací list. (Faktura, dobropis, zálohovat faktura). Duplikáty faktur nevystavujeme. Zákazník má možnost při reklamaci možnost řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů. Odkaz: http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/391-2015-z-z.p-36402.pdf

 

5.2 Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku, která je 24 měsíců pro fyzické osoby. V případě že je doklad vystaven na firmu resp. na IČO záruka je ve smyslu obchodního zákoníku 12 měsíců. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud se jedná o několik sestavených komponent, které nebyly sestaveny naší společností, zákazník je povinen zaslat pouze vadný komponent, dodaný naší společností.

 

5.3 Prodávající odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě, montáži. Faktuře (slouží zároveň jako záruční list)

 

5.4 Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením, použitím čí instalací, která je v rozporu s uživatelskou příručkou, elektrostatickým výbojem, nebo na závady způsobené nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

5.5 Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně prodávajícím nebo výrobcem zboží zmocněná nebo zmocnění osoba, která dané zboží servisuje. V případě nedodání kompletního příslušenství ke zboží, nelze zahájit reklamační řízení.

 

5.6 Vybaveno reklamace budou kupujícímu zasílány přepravní službou nebo budou uschované.

 

5.7 Při převzetí zboží od kurýrní společnosti nebo z osobního odběru je kupující povinen v případě, že mu byla doručena poškozená zásilka, oznámit tuto skutečnost podle pokynů při přebírání zásilky (https://lacnenotebooky.cz/info/pokyny-pri-prevzeti/)

 

 

6. Závěrečná ustanovení

 

6.1 Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.6.2019 a ruší předchozí znění VOP.

 

6.2 Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím.

 

6.3 Kupující a prodávající se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou je povinen uvést prodávajícímu své jméno, příjmení, adresu dodání, PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Kupující a prodávající se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou nebo živnostníkům je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, fakturační adresu, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 

6.4 Objednávku zboží je možné uskutečnit i bez registrace, přičemž zadané údaje budou uchovány pouze jednorázově pro uskutečnění konkrétní objednávky zboží. Zadané údaje může kupující zkontrolovat v doručené potvrzující mailové zprávě s uvedeným online odkazem na objednávku. Změnu nebo korekci údajů v objednávce nebo registrací lze provést telefonicky nebo mailem.

 

6.5 Provozovatel je oprávněn posílat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.sk za účelem generování a zasílání dotazníku spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení postavení zprostředkovatele osobních údajů ve smyslu § 8 zák. č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích a je děláno po každém nákupu na internetovém obchodě. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn poskytnutou emailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu pracovního programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu Ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čomuje mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

6.6 Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v doplnění a znění pozdějších předpisů souhlas na zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce poštu prodávajícího za účelem plnění kupní smlouvy uzavírané podle Obchodních podmínek. Souhlas kupující uděluje na dobu neurčitou. Kupující má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na poštovní adresu prodávajícího uvedenou v čl. 1.1. Obchodních podmínek. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Kupující uděluje souhlas dobrovolně. Kupující prohlašuje, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé.

 

6.7 Provozovatel internetových stránek www.lacnenotebooky.cz se zavazuje, že poskytnuté údaje budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě všeobecných obchodních podmínek určených prodávajícím. Zpracovávané údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty další třetí straně.

 

6.8 Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany lacnenotebooky.eu se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

 SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH